89,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế

09:12 | 08/10/2019

Tính hết tháng 9-2019, cả nước đã có khoảng 85,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số là thông tin đáng chú ý vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến 30-9-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,85 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 453 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,732 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13 triệu người.

Lũy kế hết tháng 9-2019 toàn ngành thu 262.097 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch cả năm, trong đó thu BHXH 175.187 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.471 tỷ đồng, thu BHTN 13.338 tỷ đồng, thu BHYT 70.101 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Trong thời gian qua, từ việc giám sát đôn đốc tình hình hoạt động của các đại lý thu BHXH, BHYT, cho thấy vẫn còn một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia; việc ứng dụng công nghệ thông của các đại lý thu (xã, phường) chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu.

Theo đó, trước 16g hàng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chuyển cơ quan bưu điện. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, cơ quan bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia BHXH, BHYT. Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH; đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách.

Toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra 18.078 đơn vị. Qua đó, phát hiện số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 23.285 lao động; Số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 91.914 triệu đồng; Số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 2.045 lao động; Số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 3.328 triệu đồng. Qua thanh kiểm tra, đã ban hành 609 quyết định xử phạt, số tiền xử phạt VPHC phải thu là 27.963 triệu đồng, hiện đã thu được 9.698 triệu đồng.

Cũng theo BHXH Việt Nam, quý III-2019, cơ quan này đã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) gắn với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chủ động kiến nghị cắt giảm hoặc sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục.

Cụ thể, 18 TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH TN; bãi bỏ 1 TTHC trong lĩnh vực chi trả các chế độ này; thực hiện niêm yết, công khai tất cả 27 TTHC theo quy định.

Đồng thời, ngành BHXH tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BH TN qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, qua ATM nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; quản lý chặt chẽ người hưởng, báo tăng, báo giảm kịp thời và đảm bảo an toàn tiền mặt; tiếp tục thực hiện thí điểm phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện.

Giao dịch điện tử được triển khai trên tất cả các lĩnh vực: Thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Bên cạnh đó, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối gần 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến Trung ương, góp phần quản lý, giám sát việc thực hiện các dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.